voorgevel
Familie Olbrechts
Geetbets

Een moderne laagbouwwoning in Geetbets

 

Het smalle, langgerekte perceel langs een landelijk weggetje in Geetbets was bebouwd met talloze varkensstallen, schuren en een uitgeleefde woning. 

Levensbestendig en flexibel wonen

Omdat het zonevreemd gelegen is, was de uitdaging om op deze oorspronkelijke footprint het nieuwe volume uit te passen. Hierin moesten zowel een ruim programma voor levensbestendig wonen als een multifunctionele kantoorruimte worden voorzien. Een lange noord-zuid-as parallel aan de weg werd gecreëerd als circulatie om deze twee functies uiteen te leggen en tegelijkertijd te verbinden. 

Om van het landschap te kunnen genieten is de leeffunctie aan de noordzijde gesitueerd. Het is er ’s ochtends bij het ontwaken genieten van het oostenlicht en ’s avonds bij het afsluiten van het werk van de westenzon. Overdag baadt de werkfunctie aan de zuidkant in de zuiderzon. Langs de straatkant buffert een flinke carport het wonen en het werken maar ze geeft er tevens efficiënt en uitnodigend toegang toe. 

Achteraan werd eenzelfde hap uit het lange volume geknipt om oostenlicht diep in de leefruimtes door te laten dringen. Hier ontstaat tegelijk een mooi ochtendterras, bereikbaar zowel vanuit de circulatie-as doorheen de woonruimte als vanuit de masterslaapkamer. 

De aaneengeregen functies beslaan in totaal een breedte van meer dan 28 meter. Om deze lengte eenheid te geven werd ervoor gekozen om het gehele volume op een verhoogde sokkel te plaatsen. Net zoals de lange circulatie-as het wonen met het werken in de lengte koppelt, zo verbindt de sokkel deze twee functies visueel en in de hoogte. Het laagbouwvolume krijgt zo meteen een trotse en monumentale expressie.