Arkana geeft het vertrouwde begrip ‘sleutel-op-de-deur’ een eigen, unieke invulling. Bij ons staat ‘sleutel-op-de-deur’ niet gelijk met standaardontwerpen en een standaardaanpak. Bij Arkana omvat ‘sleutel-op-de-deur’ een intensieve totaalbegeleiding en een persoonlijke aanpak op maat.

We stemmen uw energiezuinige droomwoning volledig af op uw wensen en behoeftes. Uw woning wordt tot in de kleinste details woonklaar opgeleverd, zonder dat u zelf iets hoeft te coördineren of op te volgen. Wij ontzorgen u dus van A tot Z. Voor elke woning schrijven we een uniek verhaal.

Om u het juiste beeld te geven van wat ‘sleutel-op-de-deur’ bij Arkana inhoudt, vertellen we u het verhaal van onze persoonlijke totaalbegeleiding doorheen elke stap van het ontwerp- en bouwproces.

Uw vaste bouwconsulent en werfleider vormen uw vertrouwde aanspreekpunten en leiden alles in goede banen. Zij staan garant voor een open en eerlijke communicatie.

Bovendien zorgen zij voor de nodige flexibiliteit doorheen het hele proces. Wijzigingen en aanpassingen zijn steeds bespreekbaar. 

Eerste verkenningsgesprekken

Tijdens de eerste verkennende gesprekken maakt u vrijblijvend kennis met de aanpak van Arkana. Uw bouwconsulent licht de voordelen en mogelijkheden toe van houtskeletbouw voor energiezuinig bouwen met een doordachte architectuur waar ruimtebeleving en wooncomfort centraal staan. 

Tijdens deze eerste gesprekken nemen we ruim de tijd om uw dromen, wensen en behoeftes te bespreken. Op basis hiervan bekijken we het aangewezen ambitieniveau voor energiezuinig bouwen, stellen we een inhoudelijk bouwprogramma op en analyseren we welke architect het best bij uw project past. 

Advies bij grondaankoop

Wanneer u nog niet over een bouwgrond beschikt, kan u ook op ons rekenen voor advies bij een geplande grondaankoop.

Hebt u een bepaalde grond op het oog, maar weet u onvoldoende of deze geschikt is voor uw ambities inzake wooncomfort, ruimtebeleving en energiezuinig bouwen? 

Wij stellen onze expertise graag ter beschikking voor een grondige analyse van onder andere de oriëntatie, draagkracht, grondwaterstand, ...

houtskelet-brasschaat

Begeleiding bij de architect

Uw persoonlijke bouwconsulent is aanwezig tijdens elk gesprek met de architect en – indien u deze bijkomend wenst in te schakelen – de binnenhuisarchitect. Zo garanderen we de continuïteit van onze totaalbegeleiding doorheen het hele project.

Uw bouwconsulent bewaakt tijdens het ontwerpproces het opgestelde bouwprogramma. Zo bent u zeker dat uw wensen, dromen en verlangens op maat worden vertaald naar een sterk en uniek ontwerp. 

Bovendien staat uw bouwconsulent ook in deze fase al garant voor de budgetbewaking. Het ontwerp moet binnen de financiële mogelijkheden passen om budgetoverschrijdingen te vermijden.

Bespreking van technieken

Parallel met het ontwerpproces bespreken we de aangewezen energiezuinige technieken voor ventilatie, verwarming en koeling. Ook hier bestaan er voor ons geen standaardformules. Alle mogelijke opties en varianten voor uw specifieke situatie leggen we open op tafel.  

Samen met het architecturaal ontwerp zorgen deze technieken voor het bereiken van het gewenste ambitieniveau inzake energiezuinig bouwen.

DSC_0096 (Large)

Ondersteuning bij materiaalkeuzes

Ook voor de materiaalkeuzes krijgt u de persoonlijke ondersteuning van uw bouwconsulent. Stap voor stap bepalen we samen de eindafwerking van uw woning.

U geniet voor het kiezen van de materialen en de inrichting van keuken en badkamer alle vrijheid en flexibiliteit. Wij werken dus niet met beperkende lastenboeken die u slechts laten kiezen uit een beperkt aantal opties.  

Wél behoudt u op elk moment een helder overzicht op de kostenramingen. Daarbij werken we steeds zeer gedetailleerd en maken we een duidelijk onderscheid tussen wat noodzakelijk is en wat optioneel kan.

Wanneer u kiest voor de ondersteuning door een binnenhuisarchitect, dan wordt de binnenafwerking tot in de kleinste details besproken en uitgewerkt. Op die manier bent u verzekerd van een inrichting met één coherente stijl- en vormgeving.

Planning van het bouwproces

Als het ontwerp van uw energiezuinige droomwoning volledig op punt staat, gaan we richting uitvoeringsfase.

Tijdens de planbespreking zorgen we in uw aanwezigheid voor de overdracht van alle kennis en informatie over het project en herhalen we de gemaakte afspraken. Op dat moment bespreken we ook diepgaand de planning en timing.

Strikte werfopvolging

Uw vaste werfleider volgt de volledige werf van begin tot einde op en vormt uw rechtsreeks aanspreekpunt tijdens de volledige uitvoeringsfase.

Houtskeletbouw gaat bijzonder snel. De meeste projecten realiseren we binnen een termijn van 6 à 7 maanden. Dit vereist een strikte planning en professionele coördinatie.

Uw werfleider neemt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid en leidt alles in goede banen. U kunt bij hem terecht met alle vragen. 

Ook de architect is als onafhankelijke kwaliteitscontroleur aanwezig tijdens de werfvergaderingen.

Oplevering en naservice

Ook na de oplevering van uw energiezuinige droomwoning blijven wij bereikbaar.

Uw vaste werfleider staat ook persoonlijk in voor de opvolging van de eventuele naservice.

Deze persoon kent uw bouwproject technisch tot in de kleinste details

Veelgestelde vragen over sleutel-op-de-deur bouwen