Arkana geeft het vertrouwde begrip ‘sleutel-op-de-deur’ een eigen, unieke invulling. Bij ons staat ‘sleutel-op-de-deur’ niet gelijk met standaardontwerpen en een standaardaanpak. Bij Arkana omvat ‘sleutel-op-de-deur’ een intensieve totaalbegeleiding en een persoonlijke aanpak op maat.

We stemmen uw energiezuinige droomwoning volledig af op uw wensen en behoeftes. Uw woning wordt tot in de kleinste details woonklaar opgeleverd, zonder dat u zelf iets hoeft te coördineren of op te volgen. Wij ontzorgen u dus van A tot Z. Voor elke woning schrijven we een uniek verhaal.

Om u het juiste beeld te geven van wat ‘sleutel-op-de-deur’ bij Arkana inhoudt, vertellen we u het verhaal van onze persoonlijke totaalbegeleiding doorheen elke stap van het ontwerp- en bouwproces.

Uw vaste bouwconsulent en werfleider vormen uw vertrouwde aanspreekpunten en leiden alles in goede banen. Zij staan garant voor een open en eerlijke communicatie.

Bovendien zorgen zij voor de nodige flexibiliteit doorheen het hele proces. Wijzigingen en aanpassingen zijn steeds bespreekbaar. 

Eerste verkenningsgesprekken

Tijdens de eerste verkennende gesprekken maakt u vrijblijvend kennis met de aanpak van Arkana. Uw bouwconsulent licht de voordelen en mogelijkheden toe van houtskeletbouw, CLT of hybride houtbouw. Dit met het oog op energiezuinig bouwen met een doordachte architectuur waar ruimtebeleving en wooncomfort centraal staan. 

Tijdens deze eerste gesprekken nemen we ruim de tijd om uw dromen, wensen en behoeftes te bespreken. Op basis hiervan bekijken we het aangewezen ambitieniveau voor energiezuinig bouwen, stellen we een inhoudelijk bouwprogramma op en analyseren we welke architect het best bij uw project past. 

 

Ik wil een vrijblijvend gesprek

Advies bij grondaankoop

Ook wanneer u nog niet over een bouwgrond beschikt, kan u op ons rekenen voor advies bij een geplande grondaankoop.

Hebt u een bepaalde grond op het oog, maar weet u onvoldoende of deze geschikt is voor uw ambities inzake wooncomfort, ruimtebeleving en energiezuinig bouwen? 

Wij stellen onze expertise graag ter beschikking voor een grondige analyse van onder andere de oriëntatie, draagkracht, grondwaterstand, ...

houtskelet-brasschaat

Begeleiding bij de architect

Uw persoonlijke bouwconsulent is aanwezig tijdens elk gesprek met de architect en – indien u deze bijkomend wenst in te schakelen – de binnenhuisarchitect. Zo garanderen we de continuïteit van onze totaalbegeleiding doorheen het hele project.

Uw bouwconsulent bewaakt tijdens het ontwerpproces het opgestelde bouwprogramma. Zo bent u zeker dat uw wensen, dromen en verlangens op maat worden vertaald naar een sterk en uniek ontwerp. 

Bovendien staat uw bouwconsulent ook in deze fase al garant voor de budgetbewaking. Het ontwerp moet binnen de financiële mogelijkheden passen om budgetoverschrijdingen te vermijden.

Bespreking van technieken

Parallel met het ontwerpproces bespreken we de aangewezen energiezuinige technieken voor ventilatie, verwarming en koeling. Ook hier bestaan er voor ons geen standaardformules. Alle mogelijke opties en varianten voor uw specifieke situatie leggen we open op tafel.  

Samen met het architecturaal ontwerp zorgen deze technieken voor het bereiken van het gewenste ambitieniveau inzake energiezuinig bouwen.

DSC_0096 (Large)

Ondersteuning bij materiaalkeuzes

Ook voor de materiaalkeuzes krijgt u de persoonlijke ondersteuning van uw bouwconsulent. Stap voor stap bepalen we samen de eindafwerking van uw woning.

U geniet voor het kiezen van de materialen en de inrichting van keuken en badkamer alle vrijheid en flexibiliteit. Wij werken dus niet met beperkende lastenboeken die u slechts laten kiezen uit een beperkt aantal opties.  

Wél behoudt u op elk moment een helder overzicht op de kostenramingen. Daarbij werken we steeds zeer gedetailleerd en maken we een duidelijk onderscheid tussen wat noodzakelijk is en wat optioneel kan.

Wanneer u kiest voor de ondersteuning door een binnenhuisarchitect, dan wordt de binnenafwerking tot in de kleinste details besproken en uitgewerkt. Op die manier bent u verzekerd van een inrichting met één coherente stijl- en vormgeving.

Planning van het bouwproces

Als het ontwerp van uw energiezuinige droomwoning volledig op punt staat, gaan we richting uitvoeringsfase.

Tijdens de planbespreking zorgen we in uw aanwezigheid voor de overdracht van alle kennis en informatie over het project en herhalen we de gemaakte afspraken. Op dat moment bespreken we ook diepgaand de planning en timing.

Strikte werfopvolging

 

Uw vaste werfleider volgt de volledige werf van begin tot einde op en vormt uw rechtsreeks aanspreekpunt tijdens de volledige uitvoeringsfase.

Houtskeletbouw gaat bijzonder snel. De meeste projecten realiseren we binnen een termijn van 6 à 7 maanden. Dit vereist een strikte planning en professionele coördinatie.

Uw werfleider neemt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid en leidt alles in goede banen. U kunt bij hem terecht met alle vragen. 

Ook de architect is als onafhankelijke kwaliteitscontroleur aanwezig tijdens de werfvergaderingen.

Oplevering en naservice

Ook na de oplevering van uw energiezuinige droomwoning blijven wij bereikbaar.

Uw vaste werfleider staat ook persoonlijk in voor de opvolging van de eventuele naservice.

Deze persoon kent uw bouwproject technisch tot in de kleinste details.

Laat Arkana u van A tot Z begeleiden bij de bouw van uw droomwoning.

Maak een afspraak en bezoek één van onze werven in opbouw of realisaties.

Maak uw afspraak

Veelgestelde vragen over sleutel-op-de-deur bouwen

Is het werkelijk zo dat passieve huizen helemaal geen verwarming nodig hebben?

Een passiefhuis heeft een jaarlijkse energievraag van 15 kWh/m² of minder voor ruimteverwarming en -koeling. Dit stemt overeen met 1,5 m³ gas of 1,5 liter stookolie per m² vloeroppervlakte. Bij een standaard-nieuwbouw die vandaag gezet wordt is dat 8 keer zoveel.

De maximale warmtevraag bedraagt zelfs in extreme omstandigheden amper 10 W/m².
Een passiefhuis, gebouwd met een goede luchtdichte buitenschil, wordt standaard uitgerust met een zeer efficiënte mechanische ventilatie met warmterecuperatie. Zo bekomt u een optimale luchtkwaliteit in de woning, zonder dat er te grote warmteverliezen optreden. Dat betekent dat er goed geventileerd wordt, maar de warmte die normaal her en der door openingen in de buitenschil van het gebouw naar buiten gaat, gerecupereerd wordt om de verse binnenstromende lucht op te warmen. Dat betekent meteen ook dat er minder energie verspild wordt (er gaat minder warme lucht naar buiten) en meer comfort ontstaat (er komt minder koude lucht binnen en dus geen problemen met koude tocht).

Tijdens het grootste deel van het jaar zorgen deze keuzes ervoor dat de woning op kamertemperatuur blijft zonder een verwarmingssysteem te gebruiken. Bij de meest extreme buitencondities is er echter wél een actieve verwarmingsbron nodig. Die is echter zeer klein.

Kunnen passieve huizen overal gebouwd worden?

In principe kan je passiefhuizen overal ter wereld neerzetten. De eisen die gesteld worden aan de thermische weerstand/u-waarde van de muren, daken en ramen, zijn afhankelijk van de buitencondities.

Hoe kan de luchtdichtheid van een gebouw worden gemeten?

De mate van luchtdichtheid van het gebouw, of m.a.w. de kwantitatieve beoordeling van de luchtdichtheidsgraad, wordt bepaald aan de hand van een pressurisatieproef.

Daarbij is de opzet relatief eenvoudig: in eerste instantie wordt tussen de binnen- en buitenomgeving een drukverschil gecreëerd, waarna dan vervolgens de hoeveelheid weglekkende lucht wordt gemeten. Voor het opbouwen van dit drukverschil wordt in de praktijk meestal gebruik gemaakt van een zogenaamde “blower-door”. Zoals de benaming van het toestel zelf aangeeft, wordt bij deze proef in een deur- of raamopening een ventilator geplaatst die het gebouw in onder- of overdruk plaatst. De ventilator met regelbare snelheid is ingebouwd in een aan de specifieke ruwbouwmaten aanpasbaar frame.

Door middel van een regressie-berekening van het gemeten drukverschil over de gebouwschil en het luchtdebiet wordt dan het luchtdebiet voor een genormaliseerd drukverschil van 50Pa bepaald. De verhouding van het benodigde luchtdebiet om dit drukverschil te kunnen opbouwen tot het eigenlijke binnenvolume van het gebouw, geeft dan het ventilievoud : de n50-waarde.

Kan ik in een passiefhuis een raam open zetten?

In een passiefhuis mag je je raam openzetten, maar het moet niet!

Je zal in de eerste plaats minder behoefte hebben om een raam open te zetten. Door middel van een intelligent ventilatiesysteem zal het binnenklimaat steeds als aangenaam aanvoelen. Er wordt steeds zuurstof aangevoerd en CO² afgevoerd, waardoor het aanvoelt dat in de gehele woning de ramen volledig openstaan, zonder de nadelige gevolgen van tocht, koude of oververhitting. In simulaties wordt zelfs aangetoond dat met openstaande ramen, de meeste woningen op bepaalde plaatsen nog onvoldoende verlucht worden, wat bij het ventileren met een ventilatiesysteem vermeden wordt.

Dankzij de balansventilatie zullen ook de geur van buiten, pollen, fijn stof of roet-deeltjes eveneens opgevangen worden. De geur van binnen, overtollig vocht en v.o.s. (vluchtige organische stoffen) zullen tevens afgevoerd worden. Op de website van de derde long is hierover meer info terug te vinden.

Toch is het niet ongebruikelijk dat men tijdens aangename dagen (vooral in de tussenseizoenen en de zomer) de ramen open zet om het contact en de geluiden met de omgeving niet te verliezen.
 

Wat is een bodem-lucht-warmtewisselaar?

Hoogzomer, buiten is het 30° C, Ramen en deuren natuurlijk dicht en beschaduwd, want je wil deze tropische hitte niet binnenhalen. Dan nog kan uw woning langzaam opwarmen door de vers aangevoerde lucht afkomstig uit het ventilatiesysteem, want verse lucht heb je nu eenmaal nodig in uw woning.
In je tuin op een diepte van 2 m bedraagt de temperatuur ca 8°C, en deze lage temperatuur gaan we gebruiken. Door middel van een PE slang op 1,5 tot 2 m diepte vormen we een gesloten circuit. Deze bodemtemperatuur wordt overgenomen aan de vloeistof die door deze leiding stroom, en wordt vervolgens afgestaan aan uw verse aanvoerlucht door middel van een lucht/water warmtewisselaar.
Uw aanvoerlucht die door de ballansventilatie stroomt, zal op dit punt afgekoeld worden, en zo voorkomen we dat het te warm gaat worden in uw woning. Zelfs met hoge buitentemperaturen.
Tijdens de strenge winterdagen zal dit systeem dan weer uw verse toevoerlucht opwarmen, de vriesbeveiliging van uw ventilatiesysteem hoeft niet in werking te treden wat u weeral een extra besparing aan energie oplevert.
De circulatiepomp van uw warmtewisselaar verbruikt zeer weinig stroom in verhouding met de energie die je ter beschikking krijgt om uw woning op het gewenste comfortniveau te houden, het toestel is zelfs zo ingesteld dat het enkel van start gaat als het zijn nut heeft, en zo staan we weer een stapje dichter bij uw bijna nul energiewoning.

Wat zijn de voordelen van hout in de bouw?

1 Een gewone boom slaat via fotosynthese gemiddeld ongeveer 1 ton CO2 op voor elke m³ hout die wordt geproduceerd.


2 In Europa is het bosareaal in 15 jaar tijd, tussen 1990 en 2005, gegroeid met een oppervlakte die even groot is als Griekenland. Deze groei zet zich voort aan een ritme van 661 000 hectare per jaar. Dit komt ongeveer overeenmet drie voetbalvelden per uur. UNECE/FAO State of the World’s Forests, 2007

3 In Europa zorgt de opslag van koolstof door middel van houtproducten ervoor dat meer dan 220 miljoen ton koolstofdioxide niet in de atmosfeer terecht komt Dit getal stijgt trouwens met ongeveer 20 miljoen ton per jaar omdat het aantal producten vervaardigd uit hout stijgt. CEI BOIS Timmer aan minder klimaatverandering: Gebruik hout!

4 Elke m³ hout dat ter vervanging van andere bouwmaterialen wordt gebruikt, doet de CO2-uitstoot in de atmosfeer gemiddeld met 1,1 ton dalen. International Institute for Environment and Development