Onze architecten en bouwconsulenten bewijzen telkens opnieuw dat een open architectuur met veel natuurlijk licht absoluut niet in contrast staat met energiezuinig bouwen. Mits de keuze voor houtskeletbouw of CLT door Arkana – waarbij isolatie en luchtdicht bouwen centraal staat - gaat dit perfect samen.

Energiezuinig en doordacht bouwen met Arkana garandeert een optimaal wooncomfort, een gezond leefklimaat, verlaagt de maandelijkse energiefactuur en verhoogt fors de toekomstige doorverkoopwaarde van uw woning.

U bepaalt het ambitieniveau

Energiezuinig bouwen kan in verschillende ambitieniveaus. De keuze van een niveau heeft naast de budgettaire gevolgen een impact op vrijwel alle overige keuzes. Met houtbouw en een doordachte architectuur kunnen wij probleemloos elk ambitieniveau aan.

De bouwconsulenten van Arkana geven u tijdens de eerste gesprekken graag advies op maat. Daarbij zetten ze samen met u de kosten en voordelen van elk ambitieniveau op een rij. Zo krijgt u een helder zicht op de kosten/batenverhouding.

 

Ik wil vrijblijvend meer info.
Lage-energiewoning door Arkana

Lage-energiewoning

We spreken van een lage-energiewoning als de jaarlijkse energievraag voor verwarming en koeling beperkt blijft tot 30 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte.

Lees meer
Een BEN woning gerealiseerd door Arkana

BEN-woning

Deze woningen zijn vanaf 2021 de bouwnorm. De beperkte energievraag wordt geleverd door eigen hernieuwbare energiebronnen.

Lees meer
Een passiefhuis gerealiseerd door Arkana.

Passiefhuis

Deze woning blijft het grootste deel van het jaar op temperatuur zonder klassieke verwarming of koeling. Slechts bij heel koud weer is er een actieve verwarming nodig om aan de zeer beperkte energievraag te voldoen.

Lees meer
Een nul-energiewoning gerealiseerd door Arkana

Nul-energiewoning

Een nul-energiewoning heeft een eigen hernieuwbare energiebron. Deze bron voorziet de woning volledig van de zeer beperkte vraag naar energie voor verwarming en koeling.

Lees meer

Onze visie op energiezuinig bouwen

Arkana ontwikkelde doorheen de jaren een sterke visie op energiezuinig bouwen. De uitstekende energieprestaties en het S-peil van de woningen die we opleveren, bewijzen de kracht van ons verhaal. 

Energiezuinig bouwen omvat een totaalverhaal van meerdere lagen, waarbij de eerste lagen het onmisbare fundament vormen. 

De isolatieschil van een energiezuinige woning gebouwd door Arkana.

Laag 1: de isolatieschil

De isolatieschil vormt de absolute kern van een energiezuinige woning. Tijdens de ruwbouwwerken krijgt u maar één kans om het dak en de muren voldoende te isoleren én om koudebruggen te vermijden. 

Houtskeletbouw, uitgevoerd volgens de technische werkwijze van Arkana, is dé bouwmethode bij uitstek om een woningen doorgedreven te isoleren. Tijdens het bouwproces besteden wij zeer veel aandacht aan het correct isoleren van de woning en het vermijden van koudebruggen. Wij kiezen vanuit onze visie op duurzaamheid bewust voor ecologisch en circulair isolatiemateriaal.  

Laag 2: luchtdichtheid

De tweede belangrijkste factor van een energiezuinige woning is de luchtdichtheid. Koude lucht van buitenaf mag de woning niet binnendringen. Een correct uitgevoerde luchtdichting laat uw energieverbruik rechtstreeks dalen en dempt eventuele geluiden van buitenaf. 

De luchtdichtheid van een woning meten we heel precies met een blowerdoortest. Afhankelijk van de resultaten zakt het E-peil van uw energiezuinige woning dankzij deze test tot maar liefst 10 punten.

Energiezuinig bouwen - laag 2 luchtdichtheid
Energiezuinig bouwen - doordachte architectuur

Laag 3: een doordachte architectuur

Energiezuinig bouwen heeft altijd nood aan een doordachte architectuur. Door het optimaliseren van het woonvolume ten opzichte van de buitenschil, beperken we het warmteverlies van uw woning. In combinatie met een aansprekend ontwerp, vormt dit de unieke kracht van Arkana.

Laag 4: ventilatie

De vierde laag omvat de ventilatie. Luchtdichtheid en ventilatie gaan daarbij hand in hand. Ventilatie zorgt voor de aanvoer van verse lucht met het juiste zuurstof- en vochtgehalte. Dit is noodzakelijk voor een gezond en aangenaam binnenklimaat. 

Wij plaatsen uitsluitend ventilatiesystemen met gecontroleerde balansventilatie en een warmtewisselaar. Dit betekent dat de aangezogen verse lucht eerst langs een warmtewisselaar gaat. Deze brengt de warmte van de afgezogen lucht over op de inkomende koude lucht. Zo wordt uw luchtdichte woning voldoende geventileerd zonder veel warmteverlies.

2020_07 Anja & Tine-17
Een woning met zonnewinst, gerealiseerd door Arkana.

Laag 5: zonnewinst

De zon speelt op meerdere vlakken een rol. We bepalen weloverwogen de glaspartijen en houden daarbij rekening met de oriëntatie, positie en oppervlakte van de ramen. 

In de winter gebruiken we de zon maximaal voor passieve zonnewinst. Standaard werken wij met drielagig glas voor een hoge isolatiewaarde en maximale luchtdichtheid.

Daarnaast adviseren we in vele gevallen ook actieve zonnewinst in de vorm van fotovoltaïsche zonnepanelen. Deze panelen leveren de nodige groene elektriciteit voor het laten functioneren van een energiezuinige warmtepomp. 

Laag 6: verwarming & passieve koeling

Goed geïsoleerde en luchtdichte woningen hebben slechts een beperkte warmtevraag. Om aan deze vraag te voldoen, adviseren we op maat de meest aangewezen energiezuinige installatie voor verwarming en koeling.

In vele gevallen kiezen we voor een warmtepomp met grondboring. Deze techniek laat in de zomer passieve koeling toe. De warmte gaat dan van het gebouw naar de aarde, de koelte uit de bodem wordt naar de vloerverwarming getrokken. Dit gebeurt op een passieve manier, zonder activatie van de geothermische warmtepomp. 

Bij een langdurige passieve koeling stijgt de bodemtemperatuur enkele graden, wat dan weer een beter rendement oplevert van uw geothermische warmtepomp in de winter.

Verwarming & passieve koeling geplaatst door Arkana

Interesse in een woning met uitstekende energieprestaties?

Maak dan uw afspraak voor één van onze werven in opbouw of onze realisaties.

Maak uw afspraak