4748-ark-087
Familie Broothaerts
Mol

In Mol, op een mooi hoekperceel wonen de heer Broothaerts (43), bioloog en mevrouw Vos (39), huisvrouw samen met hun vier kinderen. In juli 2006 zijn ze in hun nieuwe, door Arkana gebouwde woning getrokken. Een modern huis met maar liefst vijf slaapkamers.

Waarom houtskelet bouwen

 

De keuze voor houtskeletbouw was voor de heer en mevrouw Broothaerts-Vos bijna vanzelfsprekend. Het gezin heeft namelijk jaren in Canada en Australië gewoond, waar houtskeletbouw eerder regel dan uitzondering is. "In landen als Canada en Australië is houtskeletbouw helemaal ingeburgerd. We spreken uit ervaring als we zeggen dat houtskeletbouw vele voordelen kent ten opzichte van traditionele bouw. De energierekening is een stuk lager bij een houtskeletbouw woning. De woning is direct droog, dit in tegenstelling tot een nieuw gebouwde traditionele woning. Er worden natuurlijke materialen toegepast die hergebruikt kunnen worden en natuurlijk hebben we een korte bouwtijd,” begint Wim Broothaerts het gesprek. "We wonen nu een paar weken in het huis,” vult zijn vrouw aan, maar qua leefklimaat is het verschil al direct merkbaar. Voorheen woonden we hier in Mol namelijk in een nieuw traditioneel gebouwd huis en daar voelde het lange tijd vochtig aan."

Persoonlijk contact met Arkana

 De keuze voor Arkana was snel gemaakt. Mevrouw Vos: "Bij drie bedrijven hebben we een plan laten maken en de prijs laten berekenen. De andere twee bouwondernemingen die we hadden gecontacteerd kwamen met simpele bouwconstructies zonder een persoonlijke inbreng. Arkana kwam niet direct met een plan, maar inventariseerde onze wensen. Het contact met Arkana was vanaf het begin beter en persoonlijker dan met de andere firma’s." De heer Broothaerts vertelt: "De andere houtskeletbouwers kwamen met een plan, zoals we die in de boekjes vinden. Arkana pakte het helemaal anders aan. Ons werd gevraagd wat we belangrijk vinden in huis. Wat zijn onze belangrijkste leefruimtes? Het uitgangspunt voor het ontwerp was hoe we als gezin met vier kinderen leven. Onze wensen zijn vertaald in een plan waar we heel tevreden over zijn. Onze keuken is het centrale punt in huis, we hebben een aparte televisiekamer én erg veel glas en dus licht in de woning. De verwachtingen die Arkana heeft gecreëerd zijn ook echt gerealiseerd."

Onze bouwervaring met Arkana

"Tot aan de budgetanalyse hebben er vier gesprekken plaatsgevonden. Na de programmastudie is het ontwerp op ons verzoek ingrijpend veranderd," aldus de heer Broothaerts. "We wilden geen vijf slaapkamers op één verdieping. Dat vonden we wat te dicht op elkaar. We willen alle leden van ons gezin de nodige privacy geven." Om aan deze eis te voldoen is er aan het ontwerp een verdieping toegevoegd, waarbij de dakconstructie is gewijzigd. "Een wijziging die volgens het vooraf bepaalde volume en binnen het budget is gerealiseerd,” benadrukken de heer en mevrouw Broothaerts-Vos.

 Het feitelijke bouwproces was enerverend, maar zonder stress. "We zijn erg positief over de werkelijk fantastische werfleider, waarmee we uitstekend konden communiceren." Hilde Vos: "Het bouwen ging snel, vooral in het begin, het huis schóót uit de grond. Ook de afwerking verliep spoedig. Al met al hebben we het als een aangename periode ervaren." De heer en mevrouw Broothaerts-Vos hebben de bouw regelmatig gecontroleerd. Als er al iets niet klopte, ging het om kleine zaken die direct werden aangepast. "Het heldere contract en de duidelijke prijsopgave hebben aan de aangename bouwervaring zeker bijgedragen. We zijn geen addertjes onder het gras tegengekomen." Ook budgettair is de bouw van het woonhuis van de familie Broothaerts goed verlopen. "We zijn vertrokken met een vaste prijs en die is gehandhaafd, uitgezonderd de aanpassingen die op ons eigen verzoek zijn doorgevoerd." Behalve snel, ook zorgeloos en degelijk!

Achteraf kan de familie Broothaerts-Vos terug kijken op niet alleen een snel, maar ook een zorgeloos en degelijk bouwtraject. "Natuurlijk zijn er ook wel wat meningsverschillen geweest, maar die zijn naar tevredenheid opgelost. We hebben aan de voorgevel tussen twee ramen een esthetische houtpartij. Dit paneel was van een andere houtsoort gemaakt dan de raamkozijnen. Dat was niet wat wij voor ogen hadden. De werfleider heeft na beraad alle partijen bijeen geroepen en zo zijn we in goed overleg tot een voor iedereen tevredenstellende oplossing gekomen." Hilde Vos: "Dat we bepaalde posten uit het bouwtraject konden halen, hebben we ook als zeer positief ervaren. De vloeren, de keuken en het schilderwerk hebben we zelf verzorgd. We hebben gebouwd met een bouwfirma, maar toch het huis gekregen wat we zelf wilden. Helemaal naar onze eigen smaak en met de ontvangst van de sleutel op de afgesproken opleverdatum!"

Nog enkele van onze realisaties