Zuinige nieuwbouw zit in de lift!

Gepubliceerd op: 30 juli 2013


Na intensief overleg met de bouwsector heeft de Vlaamse regering een nieuwe stap vastgelegd op het traject naar bijna-energieneutrale nieuwbouw in 2021. Vanaf 2016 zal elke nieuwbouwwoning een E-peil van E50 moeten halen. Dat is momenteel het kostenoptimale energieniveau voor een nieuwbouw, waarbij de bouwkost en de energiekost samen het goedkoopst uitvallen. “Heel veel Vlamingen bouwen nu al een woning die veel zuiniger is dan wat verplicht is”, zegt Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche. “Studies tonen aan dat dat ook het verstandigst is: een E50-woning levert tegen een beperkte meerkost een grote energiewinst op. Als je bedenkt dat een woning die je nu bouwt tientallen jaren dienst doet, zorg je best meteen voor een zo laag mogelijke energiefactuur.”

De Vlaming bouwt jaar na jaar energiezuiniger, zo blijkt uit de databank van de energieprestatie-aangiften van het Vlaams Energie Agentschap (VEA) en uit werfmetingen die het VEA jaarlijks laat uitvoeren. Het gemiddelde E-peil van een nieuwbouw is gezakt van E88 voor bouwaanvragen in 2006 tot E64 voor bouwaanvragen in 2009. Momenteel moet een nieuwe woning een E-peil van E70 of minder halen, op 1 januari 2014 wordt dat E60. Meer dan een op de drie nieuwe eengezinswoningen die de voorbije jaren werden gebouwd doet nu al beter dan de norm die pas ingaat in 2014. Dat bewijst niet alleen dat veel Vlamingen heel bewust kiezen voor een zuinige woning, maar ook dat het perfect haalbaar is om zuiniger te bouwen.

Dat is goed nieuws, want het betekent zowel winst op de energiefactuur van de bouwheren als winst voor het milieu. “Een nieuwe woning bouw je voor het leven”, zegt Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche. “Hoe minder energie ze nodig heeft, hoe groter de besparing op de maandelijkse energiefactuur. De investering om de woning van meet af aan zuiniger te maken, verdient zichzelf ruimschoots terug.”

Bovendien zit Vlaanderen op die manier perfect op schema om de ambitieuze Europese doelstellingen inzake energiebesparing te helpen realiseren. De Europese Unie vraagt ons om ervoor te zorgen dat alle nieuwbouw uiterlijk in 2021 bijna-energieneutraal is. Dat betekent dat nieuwe gebouwen bijna geen energie meer nodig hebben en wat ze wel nog verbruiken ter plaatse opwekken op basis van hernieuwbare energiebronnen.

De Vlaamse regering heeft vandaag op basis van uitgebreid studiewerk en overleg met de bouwsector verdere stappen vastgelegd op het pad naar 2021. Uit de studies blijkt dat E50 momenteel het kostenoptimale E-peil is voor woningen. Dat betekent dat dit energieniveau het goedkoopst is wanneer je niet alleen de bouwkost, maar ook de besparingen op de energiefactuur mee in rekening brengt. Naarmate de isolatie- en ventilatietechnieken die daarvoor worden toegepast beter ingeburgerd en vaker toegepast worden, worden ze goedkoper. Hierdoor daalt het kostenoptimale E-peil de komende jaren verder naar E30. Daarom is beslist om het E30-peil voorop te stellen als doel dat we moeten halen in 2021. Tussen nu en 2021 kan het verplichte E-peil dan stapsgewijs verder worden aangescherpt. Zo krijgt de bouwsector een duidelijk perspectief, kan men zich geleidelijk aanpassen aan de nieuwe normen en weten bouwers die toekomstgericht willen bouwen in welke richting de Vlaamse nieuwbouw zal evolueren. Concreet zal in 2016 een nieuwe stap gezet worden naar E50, in 2018 naar E40 en in 2020 naar E35.

Om te garanderen dat die normen haalbaar en betaalbaar blijven, zal er om de twee jaar een nieuwe studie worden gemaakt over de kostenoptimale E-peilen en kan er indien nodig worden afgeweken van het vooropgestelde pad.  Wie voorloopt op de normen zal ook in de toekomst kunnen genieten van een premie en een fikse korting op de onroerende voorheffing. Eerder dit jaar sloot Freya Van den Bossche ook een overeenkomst af met Belfius en Triodos om voordelige leningen toe te kennen voor energiezuinige nieuwbouw.

Voor kantoor- en schoolgebouwen wordt het doel voor 2021 vastgelegd op E40. Voor 2016 wordt een aanscherping naar E55 vastgelegd, in 2018 wordt dat E50 en in 2020 E45. Voor overheidsgebouwen wordt de lat iets hoger gelegd. Daar evolueren we al tegen 2019 naar E40, en wordt het verplichte E-peil vanaf 2016 al E50 en vanaf 2018 E45. 

“Op die manier zetten we enkele logische nieuwe stappen op weg naar nog zuiniger woningen”, zegt Van den Bossche. “Momenteel voldoet al meer dan een op drie nieuwe woningen die de voorbije jaren werd gebouwd aan de E60-norm die pas volgend jaar ingaat, terwijl al 1 op de 6 nieuwe woningen voldoet aan de E50-norm die pas in 2016 ingaat. Die realiteit op de Vlaamse bouwwerven onderstreept wat al onze studies aangeven: zuiniger bouwen is niet alleen haalbaar, het is financieel ook gewoon interessanter.”

BRON: www.freyavandenbossche.be vrijdag 19 07 2013  16:43

    Lees meer nieuws