Verplicht minimaal aandeel hernieuwbare energie

Gepubliceerd op: 5 oktober 2012

Op 28 september heeft de Vlaamse regering definitief een besluit goedgekeurd dat aan nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd een minimaal aandeel hernieuwbare energie oplegt. Het besluit geeft uitvoering aan de Europese richtlijn 2009/28/EG.

In woongebouwen moet minstens een van de volgende zes systemen worden toegepast: een thermisch zonne-energiesysteem, een fotovoltaïsch zonne-energiesysteem, een biomassaketel  of -kachel of kwalitatieve WKK op biomassa, een warmtepomp, aansluiting op stadsverwarming of -koeling of participatie in een project binnen de provincie. Aan elk van deze systemen zijn een aantal voorwaarden gekoppeld.

Meergezinswoningen kunnen ook voldoen door gebruik te maken van een of meerdere van de voormelde systemen en met als voorwaarde dat minimaal 10 kWh/jaar energie per m² bruikbare oppervlakte van de wooneenheid uit hernieuwbare energiebronnen komt. Dit leidt tot een grotere ontwerpvrijheid. Voor kantoor- en schoolgebouwen geldt enkel de regel dat zij minimaal 10 kWh/jaar energie per m² bruikbare vloeroppervlakte uit hernieuwbare energiebronnen moeten halen door middel van een of meerdere van de voormelde systemen.

Als een gebouw niet aan deze verplichtingen voldoet, zal het E-peil met 10% worden verstrengd. Het besluit treedt in werking op 1 januari 2013 voor nieuwe en ingrijpend gerenoveerde overheidsgebouwen. Vanaf 1 januari 2014 geldt het voor alle nieuwe en ingrijpend gerenoveerde gebouwen.

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) raadt kandidaat-bouwers aan bij de keuze van een systeem met hernieuwbare energie steeds professioneel advies in te winnen om de meerkosten te minimaliseren en het terugverdieneffect te maximaliseren. Tegelijk richt zij een dringende oproep tot de financiële instellingen om gunstigere leenvoorwaarden toe te kennen voor wie in energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie investeert. Ook de overheid moet kandidaat-bouwers extra ondersteunen zodat bouwen betaalbaar blijft.

BRON: Confederatie Bouw

    Lees meer nieuws