Test Aankoop deed een enquete/

Gepubliceerd op: 7 april 2014

Gaat u bouwen? De ervaringen van 1 330 andere bouwers kunnen een steentje bijdragen aan uw beslissingsproces.

Enkele cijfers

In 2012 werden er 24 724 stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd, waarvan 21 930 voor eensgezinswoningen
De laatste jaren is het aantal lage-energiewoningen sterk gestegen. De helft van onze ondervraagden bouwde zo’n lage-energiewoning of passiefhuis. Een dergelijke woning kost 14% meer dan een traditionale woning.
De gemiddelde prijs per m² (tussen 2005 en 2013) is € 1 370 voor een klassieke woning en € 1 555 voor een lage-energiewoning.

Duur van de werken

Een algemeen bedrijf slaagt er beter in om de timing onder controle te houden: de voorlopige aflevering gebeurde gemiddeld 11 maanden nadat de eerste schep de grond in ging, terwijl dat in het geval van verschillende aannemers gemiddeld 16 maanden duurde. Ongeacht de keuze voor één of meerdere aannemers (of voor de gemengde formule) liepen de bouwwerken in bijna de helft van de gevallen vertraging op (meestal door een tragere uitvoering dan voorzien, of een slechte coördinatie van de aannemers of slecht weer). Aparte aannemers doen de werkzaamheden blijkbaar meer vertragen. In een op de drie gevallen bedroeg de vertraging zelfs meer dan zes maanden!

Kost van de werken

Uit de enquête blijkt dat de bouwkosten sterk de hoogte in zijn gegaan sinds het jaar 2000. De totale prijs van een woning (zonder de bouwgrond en de erelonen van de architect) is gestegen van gemiddeld € 188 000 in de periode 2000-2004 tot gemiddeld € 262 000 in de periode 2010-2013. Een stijging met zowat € 75 000!

Deels heeft dat wellicht te maken met de sterke toename van het aantal passiefhuizen en lage-energiewoningen de voorbije jaren 74% in de periode 2010-2013). Zulke woningen kosten immers aanzienlijk meer dan traditionele: 14% volgens onze enquête.

Wat de prijs per m² betreft, stelden we daarentegen geen significante verschillen vast naargelang de woning door een algemeen aannemingsbedrijf of aparte aannemers werd gebouwd.

Hoe dan ook lag de uiteindelijke prijs vaak hoger dan de raming van de architect. Bij bouwprojecten met verschillende aannemers werd het gebudgetteerde bedrag vaker en in grotere mate overschreden dan bij de projecten van een algemeen bedrijf.

Bron: Test Aankoop, 21/02/2014.

    Lees meer nieuws