10542-logo_charter-paint_def

Arkana ondertekent kwaliteitslabel Charter Woningbouwers

Gepubliceerd op: 28 augustus 2015

Tijdens het bouwproces moet elke aannemer de regels van de kunst volgen. Niet alleen inzake vakmanschap, maar ook bij het eerbiedigen van de rechten van de bouwheer. Via dit kwaliteitslabel willen wij in de verf zetten dat wij – naast vakmanschap – ook oog hebben voor de belangen van onze klanten.

De punten waarop wij als leden van het Charter het verschil maken zijn de volgende :

Wij zijn door de overheid officieel erkend in minimaal klasse 2 van categorie D. Op die manier leveren we het bewijs dat we op technisch, economisch, en financieel vlak een gezonde onderneming zijn. Voor een klant wekt het vertrouwen dat een bouwfirma goede referenties en solide bedrijfscijfers kan voorleggen. Dit laatste element wijst erop dat de onderneming niet direct failliet dreigt te gaan.
Wij engageren ons uitdrukkelijk om de wettelijke belangen van de bouwheer na te leven. Dit betekent dat we correct en wettelijk handelen inzake prijs, uitvoeringstermijnen, voorschotregeling, factuurbetalingen en garanties.
In geval van ernstig conflict met onze klanten lopen we niet zomaar naar de rechtbank. We zullen eerst proberen het geschil op te lossen door – via een neutraal bemiddelaar – tot een minnelijke schikking te komen.

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen winnende partij is bij een eerlijk, evenwichtig en correct bouwproces. Daar staan wij voor.

    Lees meer nieuws