13957-bbb12-005-01-0010_ret-large

Hoe energiezuinig kan ik bouwen met mijn budget?

Gepubliceerd op: 21 januari 2016

De huidige eis voor bouwaanvragen in 2016 voor nieuwbouwwoningen bedraagt E50. Deze norm wordt stelselmatig verstrengd om zo in 2021 tot de BEN-norm (E30) te bekomen:

E50 in 2016, E40 in 2018, E35 in 2020, E30 in 2021.

Indien u vandaag een nieuwbouwwoning bouwt, is het raadzaam om vooraf na te gaan hoe energiezuinig u wenst te bouwen. Deze keuze is immers bepalend voor verschillende factoren:

comfort in de woning;
waardebehoud woning in de toekomst;
uw toekomstige energiefactuur;
eventuele premies.

Inderdaad, ook de overheid en de netbeheerder steunen uw investering om energievriendelijk te bouwen met enkele premies. Voor bouwaanvragen in 2016 kan u rekenen op:

netbeheerder Eandis: 1800€ voor nieuwbouwwoning met E-peil 20, verhoogd met 50€ per E-peilpunt < 20.
Overheid: korting onroerende voorheffing:
50% korting gedurende 5 jaar bij E-peil van maximum E30;
100% korting gedurende 5 jaar bij E-peil van maximum E20.

Via www.energiesparen.be vindt u alle informatie terug per gemeente. In enkele gemeentes kan u immers extra premies bekomen. Sommige banken bieden u een voordelige hypotheeklening aan op basis van het te behalen E-peil.

Aan de hand van uw persoonlijk lastenboek, doet uw bouwadviseur een budgetanalyse om te bepalen wat de mogelijkheden zijn binnen het vooropgestelde budget, en u te adviseren om dit plaatje te doen kloppen.

Indien u het voorontwerp koppelt aan een eerste EPB-voorcalculatie, dan krijgt u tijdig een beeld van de beoogde energieprestaties van uw woning. Op deze manier kan u tijdig bijsturen mits enkele aanpassingen aan het ontwerp, of eventueel een andere keuze in materialen/technieken. Deze aanpassingen kunnen eventueel een invloed hebben op het budget, en dienen dus doordacht genomen te worden.

Vanzelfsprekend dienen ook de werken met de nodige kennis van zaken te worden uitgevoerd. Alle facetten in het bouwproces dienen nauwkeurig op elkaar te worden afgestemd, om zo tot het beoogde eindresultaat te komen.

Bovenstaande in beschouwing genomen, is het duidelijk dat alle partijen goed moeten communiceren om alles in elkaar te laten samenvloeien. Om dit vlot te coördineren kan u rekenen op het bouwteam van Arkana, dat bestaat uit enkele ervaringsdeskundigen (architect, EPB-calculator, bouwadviseur, werfleider).

Via ons bouwteam kan u rekenen op het nodige advies, budgetbewaking, en een vlot bouwproces, om uw nieuwe thuis te bouwen die voldoet aan al uw verwachtingen.

Wenst u meer informatie, bezoek dan onze open werfdagen, of bekijk de realisaties en getuigenissen op de website www.arkana.be

We hopen u spoedig te ontmoeten voor een persoonlijk gesprek!

het ARKANA-bouwteam

    Lees meer nieuws