BR-90

Vraag tijdig uw sloop- en herbouwpremie aan!

Gepubliceerd op: 11 juni 2019

In bepaalde steden was er al een verlaagd BTW-tarief van kracht, maar dit voordeel wordt nu uitgebreid met de:

Vlaamse sloop- en herbouwpremie tot € 7.500,00 


Sloop- en herbouw

U kan als particulier een premie van 7500 euro krijgen voor de afbraak van één of meer gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw die ermee gepaard gaat.

De premie kan worden aangevraagd voor een bouwproject betreffende de gecombineerde afbraak van één of meer gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw die ermee gepaard gaat.

De sloop- en herbouwvergunning moeten gezamenlijk, in één aanvraag bij de vergunningverlenende overheid zijn aangevraagd tussen 1 oktober 2018 en 31 oktober 2019. Indien de sloop- en herbouwvergunning apart werd aangevraagd (waarvan de sloopvergunning in de periode 1 oktober 2018 – 28 februari 2019 werd aangevraagd of de sloop in diezelfde periode werd gemeld), is er een overgangsmaatregel voorzien.  Ook twee afzonderlijke aanvragen voor afbraak en heropbouw geven tijdelijk recht op de korting.

 

Benieuwd of u in aanmerking komt voor de sloop- en herbouwpremie?

Neem dan zeker de algemene premievoorwaarden door. Meer info ivm de aanvraagprocedure vindt u hier.

Denkt u in aanmerking te komen voor de sloop- en herbouwpremie? Vraag dan tijdig uw premie aan!

Om in aanmerking te komen voor de slooppremie, moet je de premie verplicht aanvragen binnen de maand na het indienen van de omgevingsvergunning voor sloop- en herbouw.

Dossiers die te laat worden ingediend, kunnen niet genieten van de premie.

 

Vernieuwing gebouwenpark

Waarom roept de Vlaamse regering deze premie in het leven? Het Vlaamse gebouwenpark is relatief oud waardoor veel woningen energetisch in erg slechte staat zijn. Ongeveer 30% van de eengezinswoningen en 15% van de appartementen dateren van voor de Tweede Wereldoorlog. “Sommige woningen zijn in zulke slechte staat, dat renovatie niet meer haalbaar of betaalbaar is. Nieuwbouw moet aan verschillende normen voldoen, en is daardoor altijd energiezuiniger dan bestaande woningen”, licht Tommelein toe.

 

Lees meer nieuws