Wat is een BEN-woning?

Bijna-energie-neutrale (BEN) woningen zijn de huidige norm. Het is een bouwconcept met een zeer beperkte energievraag, te leveren uit hernieuwbare bronnen.

Aangezien een BEN woning nu reeds voldoet aan de toekomstige energienormen, heeft dit een positieve invloed op de waarde van uw woning. Tevens bespaart u onmiddellijk op de hoge energieprijzen.

Arkana is door het VEA aanvaard als voorloper van de ‘ik BEN mee’ campagne. Meer info via: energiesparen.be

Een BEN-woning voldoet aan volgende vereisten:

 

  • E-peil: <= E30.
  • K-peil: <= K40.
  • De netto-energiebehoefte voor verwarming: <= 70 kWh/m².
  • Beperkt risico op oververhitting.
  • Gebruik van hernieuwbare energiesystemen zoals opgenomen in artikel 9.1.12/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010.
BEN-woning gerealiseerd door Arkana

Hoeveel kost een BEN-woning?

De meerkost van een BEN woning wordt gecompenseerd door een onmiddellijke besparing op uw energiefactuur.

Een BEN woning (Bijna Energie Neutraal) of NZEB (Nearly Zero Energy Building) heeft slechts een zeer beperkte energievraag, te leveren uit hernieuwbare bronnen. Dankzij deze energiebesparing bent u onmiddellijk gewapend tegen de hoge energieprijzen. Tevens hebt u recht op subsidies en premies, voor meer info www.energiesparen.be.

Een BEN-woning is klaar voor de toekomst, wat resulteert in een hogere marktwaarde op lange termijn.

Met BEN bouw maakt u een slimme keuze, zodat u héél energiezuinig kan wonen, met groene energie én een lage energiefactuur.

Hoe bouwt Arkana uw BEN-woning?

Arkana vertrekt vanuit de principes voor een lage-energiewoning, en besteedt bij het bouwen van een BEN woning aandacht aan hernieuwbare energie.

Veelgestelde vragen over BEN-woning

Is NZEB of BEN de toekomst?

De EPB-regelgeving wordt intussen alsmaar strenger om tegen 2021 enkel nog Bijna-Energie-Neutrale gebouwen (BEN) of Nearly Zero Energy Buildings (NZEB) te bouwen. Voor Vlaanderen stelt het Vlaams Energie Agentschap voor om als BEN-norm een E-peil 30 te hanteren. Meer info.