Wat is een nul-energiewoning?

Een nul-energiewoning of nul-op-de-meter-woning streeft naar een volledige energie-neutraliteit voor verwarming en koeling.

Voor het behalen van een door VEA afgeleverd nul-energiecertificaat, dient de woning dus te voldoen aan de passiefhuisstandaard. Daarnaast dient ook worden aangetoond dat de resterende netto energiebehoefte (van ≤ 15 kWh/m²jaar) volledig wordt gecompenseerd door ter plaatse opgewekte, hernieuwbare energie.

In de wet worden 3 potentiële technieken beschouwd als “ter plaatse geproduceerde hernieuwbare energie” m.n. een warmtepomp, thermische zonnepanelen die warm water produceren en fotovoltaïsche panelen die elektriciteit produceren.

Volgens de Belgische wetgeving, spreken we van een nul-energiewoning in de volgende gevallen:

  1. De totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling blijft beperkt tot 15kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte.
  2. Bij een luchtdichtheidsproef (overeenkomstig de norm NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal is het luchtverlies niet groter dan 60 procent van het volume van de woning per uur (n50 niet groter dan 0,6 per uur).
  3. De resterende energievraag voor ruimteverwarming en koeling in deze woning wordt volledig gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie.

Een nul-energiewoning gerealiseerd door Arkana

Hoeveel kost een nul-energiewoning?

Door de investering in hernieuwbare energie, geniet u onmiddellijk van een besparing op uw energiefactuur. Tevens hebt u recht op subsidies en premies, voor meer info www.energiesparen.be.

Aangezien een nul-op-de-meter-woning nu reeds ruimschoots voldoet aan de toekomstige energienormen, heeft dit een positieve invloed op de waarde van uw woning.

Verder is de kostprijs van een Nul-Energiewoning afhankelijk van de grootte van het huis, het aantal m² woonoppervlakte, en de complexiteit van het ontwerp.

Hoe bouwt Arkana uw nul-energiewoning?

Arkana vertrekt vanuit de principes voor een passiefhuis, en besteedt extra aandacht aan hernieuwbare energie.

Veelgestelde vragen over nul-energiewoningen