1 Toke

Toke Kivit

Werkvoorbereiding

Anciënniteit sinds 2017

 

Omschrijf je team in 3 kernwoorden

Gedreven, doordacht, samenwerking

 

Specifieke taken binnen het team

Als projectvoorbereider geef ik alle plannen mee vorm. Alvorens we gaan uitvoeren trachten we alles zo duidelijk mogelijk op plan te zetten. Dit gaat van architectuurplannen met de wensen van de klant en de juiste uitvoeringsdetails, tot houtskeletplannen waarmee de woning gemonteerd wordt. Zowel in 2D zoals we reeds gewend zijn, als ook 3D modellen die eenvoudiger inzicht verschaffen en zo fouten tot een minimum herleiden.

Omschrijf wat jouw taak boeiend en leuk maakt

Geen enkel project is hetzelfde. Bij elk project leer ik nog steeds bij, van de fundering tot de dakbedekking en alle mogelijke details daartussen. Alles wordt tot in de puntjes uitgezocht om later verrassingen te vermijden. De vergaarde kennis wordt over alle afdelingen heen gedeeld, wat zorgt voor een optimale samenwerking en projectverloop.