1 Stef D

Stef Diels

Projectleiding

Anciënniteit sinds 1997

 

Omschrijf je team in 3 kernwoorden

ondernemend - samenhangend ( teamspirit ) - flexibel

 

Specifieke taken binnen het team

Ik ben verantwoordelijk voor het opvolgen van de projecten van zodra er gestart wordt met de uitvoering tot de oplevering. Tezamen met de werfvoorbereider bekijk ik de opbouw van fundering en houten skelet alvorens deze in productie gezet worden.

Omschrijf wat jouw taak boeiend en leuk maakt

Het is leuk om zien dat de gedane voorbereidingen op bureau en het gepleegde overleg met de onderaannemers/klanten/architecten effectief vorm krijgen. Wanneer er zich al eens een probleem voordoet, zowel bij planning of personeel als bij uitvoering is het altijd boeiend om te zoeken naar oplossingen. Dit gecombineerd met de vele contacten die er zijn met alle partijen in het bouwproces maakt de job zeer gevarieerd.