Ventilatie is goed voor je klimaat

Gepubliceerd op: 30 augustus 2011

Begin augustus 2011 werd in de Vlaamse pers een artikel gepubliceerd dat problemen met ventilatie in Nederland bespreekt. In mei werd er in Nederland een rapport afgewerkt waaruit blijkt dat er in Nederland problemen zijn met de werking en het gebruik van ventilatiesyteem C (mechanische afvoer van lucht in de badkamer en keuken) en ventilatiesysteem D (mechanische aanvoer van gefilterde lucht en afvoer). Het onderzoek liep in 299 Nederlandse eengezinswoningen.
Uit het rapport van begin mei blijkt de situatie in Nederland in sommige wijken inderdaad zorgwekkend. Dit heeft veel te maken met de aanpak van bepaalde Nederlandse bouw- en installatiebedrijven. In Nederland worden volledige wijken door één ontwikkelaar gebouwd. Levert dat bedrijf slecht werk dan zijn honderden woningen getroffen.
In Nederland zijn nog bijna geen passieve woningen gebouwd. Het onderzoek gaat niet over passieve maar over gewone woningen. In het Vlaamse artikel wordt door Nederlandse experts zonder kennis over de bouwpraktijk in Vlaanderen gemakshalve gesuggereerd dat Vlaanderen gelijkaardige toestanden te wachten staan en wordt de indruk gewekt dat het gaat over passieve woningen.
Niet dus.
Willen we kijken naar het resultaat van ventilatie in passieve woningen dan kijken we naar landen waar er passieve woningen in gebruik zijn. Duitsland en Oostenrijk zijn het praktijkvoorbeeld. In Duitsland staan er 13000 passieve woningen met ventilatiesysteem D voorzien van warmterecuperatie . Onderzoek daar geeft zeer goede resultaten op gebied van gezondheid, energieverbruik en milieu impact. Zo toont onderzoek dat 50 procent van het fijn stof uit de buitenlucht wordt gefilterd voor het in de woning komt. Vlaanderen scoort zoals u weet erg slecht wat betreft fijn stof in onze steden. Dit is te wijten aan uitstoot door autoverkeer, industrie en het gebruik van houtkachels. Ventilatiesysteem D voert de gebruikte binnenlucht af en zorgt voor verse gezuiverde lucht. Bovendien is het een energiebesparend systeem.

Vegen voor eigen deur
Metingen van de Universiteit Gent in schoolgebouwen tonen aan dat de luchtkwaliteit in scholen zonder ventilatiesysteem niet voldoet. De metingen in een passieve school tonen wel bevredigende resultaten op gebied van luchtkwaliteit in de klas.
We nodigen u graag uit op de beurs Passive House (10 en 11 september) om te komen luisteren naar de ervaringen van bewoners van passieve woningen.

Passiefhuis-Platform vzw merkt op dat ook in Vlaanderen de implementatie van EPB ventilatievereisten niet van een leien dakje loopt. Veranderingen aan de producten database van EPB lijken ons noodzakelijk. Zo laat de database geen verschil zien tussen goede en zwakke ventilatiesystemen. De klant moet weten wat voor geluid het toestel produceert of er dempers voorzien moeten worden, er moet een zomerbypass voorzien zijn.
Ander aandachtspunt binnen onze cursus is het belang van een ventilatieplan. Dat zou eigenlijk bij elke bouwaanvraag verplicht moeten zijn. Plaatsing zou enkel mogen gebeuren door erkende installateurs. De klant moet kunnen vertrouwen op een heldere handleiding en we raden de bouwheer aan om een onderhoudscontract af te sluiten met de installateur. Net zoals je om de twee jaar je verwarmingsinstallatie door de installateur laat bijregelen en zoals je volgens de wettelijke vereisten de schoorsteen laat kuisen zo is het bij het gebruik van een ventilatiesysteem aangewezen om het ventilatiedebiet (hoeveelheid lucht die in elke ruimte wordt ingevoerd of afgevoerd) te laten bijregelen en de filters te kuisen of vervangen.
Peter Dellaert van Passiefhuis Platform merkt op dat ook de producenten en de installateurs een verantwoordelijkheid dragen. Een goede gebruikershandleiding lijkt ons een basisvereiste. We zitten in een evolutie van woningen zonder ventilatiesystemen waar luchtverversing door kieren en spleten verloopt en schimmelvorming vrij spel heeft naar comfortabele woningen met balansventilatie waar de lucht gefilterd wordt voor het de woning verlucht.

Passief bouwen of verbouwen heeft alles te maken met het afleveren van kwaliteit en biedt de klant een hoger comfort. Dat is goed voor de gezondheid van de klant en voor ons milieu.

PERSCONTACT:
PETER DELLAERT 0475647556
Passiefhuis-Platform vzw
www.passiefhuisplatform.be