gunstige leningen voor energiezuinige bouwers

Gepubliceerd op: 25 januari 2013

Vlaams minister van Wonen Van den Bossche (SP.A) wil dat banken gunstigere
leningen toekennen aan energiezuinige bouwers. Die voordelige lening zou ze in staat
moeten stellen de meerkost van energiezuinig bouwen te dragen.
Energiezuinig bouwen - strenger bouwen dan de gangbare normen - is duurder dan
gewoon bouwen. Dankzij de lagere energiefactuur betaalt die investering zich echter op
termijn terug.
‘Het probleem is echter dan mensen vaak van de bank te weinig kunnen lenen om de
meerkost van energiezuinig bouwen te overbruggen', aldus het kabinet-Van den
Bossche. ‘Nochtans zullen die mensen door hun lagere energiefactuur juist in staat zijn
om wat meer af te betalen.'
De minister vroeg en kreeg van de Vlaamse regering de toelating om hierover met de
verschillende banken te overleggen.

Bron: De Standaard: 21/01/2013