Energiepremie netbeheerder Eandis verlengd tot 31/12/2016

Gepubliceerd op: 16 augustus 2016

Nieuwbouwers die het beter doen dan het verplichte energieprestatiepeil (E-peil), hebben recht op een premie.
De premie varieert in functie van de aanvraagdatum van de stedenbouwkundige vergunning.