E30 voor woningen tegen 2021

Gepubliceerd op: 21 juni 2013

De Europese definitie van een bijna energieneutraal gebouw (BEN) is zeer algemeen. Het gaat om gebouwen met een zeer hoge energieprestatie. De zeer lage hoeveelheid energie die vereist is, moet in zeer aanzienlijke mate worden geleverd uit hernieuwbare bronnen. Deze ruime definitie stelt de lidstaten in staat op hun niveau een optimale oplossing uit te werken.

Voor Vlaanderen stelt het VEA nu voor als BEN-niveau voor woningen E30 te hanteren. Als BEN-niveau voor kantoren en scholen opteert het VEA voor E40. Voor woningen zal het BEN-niveau gelden voor vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2021, voor overheidsgebouwen vanaf 1 januari 2019 en voor andere kantoorgebouwen, zoals voor woningen, vanaf 1 januari 2021. De voormelde E-peileisen zullen worden aangevuld met een aantal andere deeleisen op het vlak van U-waarde en netto-energiebehoefte. Daarvoor moet het VEA nog een voorstel uitwerken.

Het is de bedoeling dat de Vlaamse regering dit eisenpakket in juli principieel en eind 2013 of begin 2014 definitief goedkeurt. Het eisenpakket wordt om de twee jaar geëvalueerd. Als er belangrijke knelpunten zouden ontstaan om deze BEN-niveaus te bereiken tegen 2021, kan het eisenpad worden aangepast. De uitdaging is in ieder geval groot.

Bron: Confederatie Bouw, 21/06/2013