België erkent hout als milieuvriendelijke grondstof

Gepubliceerd op: 17 november 2011

Toen de Brusselse regering op 23 december 2010 het nieuwe energiepremiestelsel voor 2011 goedkeurde, werden extra premies toegekend voor het gebruik van natuurlijk isolatiemateriaal, evenals voor ramen vervaardigd uit gecertificeerd hout (PEFC of FSC), met andere woorden hout afkomstig uit bossen waarvan het duurzame beheer op onafhankelijke wijze werd bevestigd.

De houtsector heeft internationale certificeringsystemen ingevoerd die worden beheerd door commissies, bestaande uit vertegenwoordigers van de bosbouwsector, werknemers en milieu-ngo’s.  Bijgevolg is het logisch dat de overheid de voorkeur geeft aan milieuvriendelijke materialen.

De houtindustrie bestaat uit kleine en middelgrote ondernemingen die heel open te werk gaan zodat de burger inzicht krijgt in de verwerkingsketen van het hout, gaande van duurzaam beheerde en gecertificeerde bossen tot het eindproduct met zijn onbetwistbare milieuvriendelijke eigenschappen.

Hout biedt namelijk talrijke voordelen, niet in het minst als koolstofput. Hout is een natuurlijke grondstof die de CO2, die door de boom tijdens zijn levenscyclus (1) werd opgenomen, gedurende lange tijd opslaat. Naarmate de bossen zich vernieuwen (2), draagt hout jaar na jaar bij tot de verhoging van de hoeveelheid CO2 die niet in de atmosfeer terechtkomt (3).

Hout onderscheidt zich bovendien omdat het energie-efficiënt is, waardoor aanzienlijke CO2-besparingen (4) kunnen worden verwezenlijkt wanneer hout andere soorten bouwmaterialen vervangt. Naast uiterst interessante eigenschappen op het vlak van isolatie is hout goed te recycleren en is het een bron van hernieuwbare energie.

Fedustria wenst bijgevolg de keuze van de overheid te steunen en haar aan te moedigen om de overgang naar een echte groene economie te versnellen. Natuurlijke bouwmaterialen zijn duurzaam en hernieuwbaar. Ze zijn het meest geschikt om de uitdagingen - verbonden aan de klimaatverandering - aan te gaan.

Hieromtrent kan Fedustria de overheid enkel aanraden zich te laten inspireren door het Franse decreet van 15 maart 2010 dat het gebruik van een minimumhoeveelheid hout in nieuwbouw verplicht. Deze bepalingen, vastgelegd op basis van het verslag van de Minister van Milieu Jean-Louis Borloo, zijn een eerste, uiterst belangrijke stap voor de effectieve erkenning van de rol van het gebruik van hout in de strijd tegen de klimaatverandering.

[i] Fedustria, Guy Van Steertegem, tel. 02 528 58 27, gsm 0475 38 47 35, e-mail guy.van.steertegem@fedustria.be - http://www.fedustria.be

1 Een gewone boom slaat via fotosynthese gemiddeld ongeveer 1 ton CO2 op voor elke m³ hout die wordt geproduceerd. Edinburgh Centre for CarbonManagement
2 In Europa is het bosareaal in 15 jaar tijd, tussen 1990 en 2005, gegroeid met een oppervlakte die even groot is als Griekenland. Deze groei zet zich voort aan een ritme van 661 000 hectare per jaar. Dit komt ongeveer overeenmet drie voetbalvelden per uur. UNECE/FAO State of the World’s Forests, 2007
3 In Europa zorgt de opslag van koolstof door middel van houtproducten ervoor dat meer dan 220 miljoen ton koolstofdioxide niet in de atmosfeer terecht komt Dit getal stijgt trouwens met ongeveer 20 miljoen ton per jaar omdat het aantal producten vervaardigd uit hout stijgt. CEI BOIS Timmer aan minder klimaatverandering: Gebruik hout!
4 Elke m³ hout dat ter vervanging van andere bouwmaterialen wordt gebruikt, doet de CO2-uitstoot in de atmosfeer gemiddeld met 1,1 ton dalen. International Institute for Environment and Development